Skip to main content

Table 1 List of oligonucleotides used in this study

From: The analysis of para-cresol production and tolerance in Clostridium difficile 027 and 012 strains

Oligonucleotide

Sequence

hpdB-IBS

AAAAAAGCTTATAATTATCCTTATACCACTAAGCCGTGCGCCCAGATAGGGTG

hpdB-EBS1δ

CAGATTGTACAAATGTGGTGATAACAGATAAGTCTAAGCCCATAACTTACCTTTCTTTGT

hpdB-EBS2

TGAACGCAAGTTTCTAATTTCGGTTTGGTATCGATAGAGGAAAGTGTCT

hpdA-IBS

AAAAAAGCTTATAATTATCCTTAGGTATCGGCAAAGTGCGCCCAGATAGGGTG

hpdA-EBS1δ

CAGATTGTACAAATGTGGTGATAACAGATAAGTCGGCAAATGTAACTTACCTTTCTTTG

hpdA-EBS2

TGAACGCAAGTTTCTAATTTCGATTATACCTCGATAGTGGAAAGTGTCT

hpdC-IBS

AAAAAAGCTTATAATTATCCTTATATGTCATGGTAGTGCGCCCAGATAGGTG

hpdC-EBS1δ

CAGATTGTACAAATGTGGTGATAACAGATAAGTCATGGTAAGTAACTTACCTTTCTTTGT

hpdC-EBS2

TGAACGCAAGTTTCTAATTTCGGTTACATATCGATAGAGGAAAGTGTCT

EBS universal

CGAAATTAGAAACTTGCGTTCAGTAAAC

hpdB-F

AATGCCATGGGTAAGTGAAAGC

hpdB-R

GAATTGTATAAGTCAACTGAAGAGC

hpdCA-F

GTGGATGCAACCAAAGGAAT

hpdC-R

TTACAACTCAGTGGACATCCATT

hpdA-R

TTAGAAAGCTGTCTCATGAC

RAM-F

ACGCGTTATATTGATAAAAATAATAATAGTGGG

RAM-R

ACGCGTGCGACTCATAGAATTATTTCCTCCCG

SalI-R1

ATTACTGTGACTGGTTTGCACCACCCTCTTCG

EBS2

TGAACGCAAGTTTCTAATTTCGGTTTGGTATCGATAGAGGAAAGTGTCT